Miễn trừ trách nhiệm

Cakhia TV áp dụng miễn trừ trách nhiệm để bảo vệ chính sách và quy định dịch vụ của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin rõ ràng về các điều khoản miễn trừ trách nhiệm, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng và bảo đảm hoạt động của dịch vụ được thực hiện một cách công bằng và minh bạch nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Phạm vi áp dụng

Miễn trừ trách nhiệm của Cakhia TV áp dụng cho mọi người dùng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Những điều khoản này quy định rõ ràng về trách nhiệm của chúng tôi và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với các sự kiện và tình huống xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có sự cố ý hoặc lỗi nghiêm trọng từ phía chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng Cakhia TV không chịu trách nhiệm về các tổn thất kinh tế, thiệt hại không có tính chất ngẫu nhiên, mất mát dữ liệu hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ “như đã có” và “tùy theo sự có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn luôn hoạt động không gián đoạn, an toàn và không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sự cố kỹ thuật hoặc mất mát dữ liệu có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật
Miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung người dùng

Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung họ tạo ra hoặc chia sẻ qua dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc tính phù hợp của nội dung này. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý không đưa Cakhia TV chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra hoặc chia sẻ.

Miễn trừ trách nhiệm về chỉnh sửa, thay đổi nội dung

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ lúc nào để phù hợp với các thay đổi pháp lý, chính sách hoặc yêu cầu kinh doanh. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực được xem là bạn chấp nhận các điều khoản đã thay đổi.

Lời kết

Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng mọi người dùng có thể sử dụng dịch vụ của Cakhia TV một cách an toàn và hiệu quả nhất. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này nhằm mục đích cung cấp khung pháp lý rõ ràng và công bằng, đồng thời bảo vệ cả hai bên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Xem thêm