Điều khoản dịch vụ

Bắt đầu với điều khoản dịch vụ của Cakhia TV, chúng tôi xây dựng một khung pháp lý rõ ràng và công bằng để đảm bảo mọi người dùng có trải nghiệm an toàn và công bằng nhất. Những quy định này không chỉ bảo vệ quyền lợi của bạn mà còn thiết lập nền tảng cho mối quan hệ tin cậy và bền vững giữa Cakhia TV và người dùng. 

Điều kiện sử dụng

  • Tuổi tác: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân: Bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi đăng ký và sử dụng dịch vụ.
  • Hành vi cấm: Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm spam, lừa đảo, xâm hại quyền riêng tư, hoặc phá hoại hệ thống.
Điều kiện sử dụng
Điều kiện sử dụng

Quyền và trách nhiệm của bạn

Đăng ký và Tài khoản: Để sử dụng một số tính năng của Cakhia TV, bạn có thể cần đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân chính xác. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của mình.

  • Sử dụng Dịch vụ: Bạn cam kết sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng dịch vụ để vi phạm quyền của người khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Nội Dung và Bản Quyền: Bạn đồng ý rằng mọi nội dung bạn đăng tải hoặc chia sẻ thông qua dịch vụ của chúng tôi không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc từ chối phục vụ bất kỳ nội dung nào vi phạm các quy định này.

Quyền của Cakhia TV

  • Thay đổi dịch vụ: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của dịch vụ mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết cung cấp thông báo về các thay đổi quan trọng đối với dịch vụ của bạn.
  • Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi không vượt quá số tiền bạn đã thanh toán cho chúng tôi trong 12 tháng gần đây, trừ khi có quy định pháp luật khác áp dụng.
Quyền của Cakhia TV
Quyền của Cakhia TV

Lời kết

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản này. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật Điều khoản này theo nhu cầu mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó. Cảm ơn bạn đã đọc Điều khoản Dịch vụ của Cakhia TV. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Xem thêm